Església pel Treball Decent

Som un grup plural format per diverses associacions, moviments i entitats d’Església o d’inspiració cristiana que tenim relació amb el món del treball des de diferents perspectives. Ens uneix la preocupació per les condicions sovint injustes dels treballadors i les treballadores d’avui, a causa de les polítiques i els criteris neoliberals imperants. En un món de grans canvis, ens preocupa també el futur d’aquells treballadors que fan les feines de menys qualificació i reconeixement.

D’acord amb els principis evangèlics, la doctrina social de l’Església i les orientacions de la OIT, ens proposem fer una tasca d’estudi seriós, de reflexió crítica, de sensibilització social i de recerca de propostes, amb la màxima participació dels agents socials, a favor d’un treball decent que permeti viure dignament a totes les persones.

Accedir a un treball decent ha de ser una fita prioritària de les polítiques públiques, de les organitzacions socials, empresarials i sindicals.

Des de 2008, les organitzacions sindicals (CSI) d’arreu del món es manifesten el 7 d’octubre per reclamar un treball decent per a totes les persones, arran que cada cop:

Desequilibri

Hi ha més desequilibris entre les rendes del capital i les del treball: les persones riques són més riques i les pobres més pobres. L’economia capitalista no busca frenar aquest procés tan injust.

Desigualtat

Augmentat més les desigualtats socials, ja que els mercats no creen prou llocs de treball per a tothom.

Xifres referents a Catalunya.

sabies que al 2020…

%

persones ATURades

Persones aturades a Catalunya (FONT: EPA 2n Trimestre 2020)

%

Treballar més hores

Voldrien treballar més hores i no poden (FONT: EPA 2n Trimestre 2020)

%

Treballadors pobres

Treballadors catalans pobres (FONT: FOESSA 2020)

L’any 2014, autoritats de la Santa Seu i els líders de l’Organització Mundial del Treball (OIT) es van reunir amb l’objectiu de col·locar de forma explícita el “treball decent per a totes les persones” entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que tenir un treball digne no és només un objectiu sinó també un mitjà per aconseguir un desenvolupament sostenible.

La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables, són resultat d’una prèvia opció social, d’un sistema econòmic que posa els beneficis per damunt de la persona.

Papa Francesc

qui en forma part

Catalunya no és aliena a aquesta desigualtat social, i a l’augment de les xifres de l’atur, i per això a l’any 2016 es va crear la Plataforma Església pel Treball Decent.

situació del mercat laboral a Catalunya

La Plataforma Església pel Treball Decent constata que si bé a Catalunya hi ha una creació d’ocupació sostinguda, aquesta s’està alentint.

Hi ha més de 400.000 persones en situació d’atur, i la subocupació és encara elevada. Segons la darrera Enquesta de Població Activa (EPA) de 2019, un 40,1% de la població catalana amb jornada parcial voldria treballar més hores, i el 18% dels assalariats té un contracte temporal. A més, el 39% dels aturats fa més d’un any que no troba feina.

La feina, un factor que ja no és suficient per arribar a final de mes.

Segons el darrer informe FOESSA de Catalunya, el 52% de les llars en situació d’exclusió estan sustentades per una persona ocupada. Això demostra que la feina ja no és un factor suficient per sortir de la pobresa, i que el mercat laboral està creant una societat polaritzada.

La feina ha passat de ser un factor de protecció a un factor d’exclusió,

i les persones que viuen la precarietat laboral se senten invisibles, desprotegides, explotades i atrapades, concentrant tots els seus esforços en sobreviure en el present, sense poder planificar la seva vida a llarg termini.

+400.000 

Hi ha més de 400.000 persones en situació d’atur i la subocupació és encara elevada.

Quins són els col·lectius més afectats per la precarietat laboral?

Les persones més afectades per l’atur i la precarietat laboral són els joves i les dones. El 36,4% dels joves encara es troben sense feina, i la taxa d’exclusió social de les llars sustentades per dones se situa en el 20,7%, quatre punts per sobre de la dels homes.

que fem

En aquest context, la Plataforma Església pel Treball Decent demana que la societat recuperi el sentit comunitari i fraternal, reivindicant el paper que correspon a la política exercida amb honestedat i transparència per revitalitzar el contracte social, en benefici de totes les persones.

Ens comprometem a afavorir les dinàmiques de sensibilització i visibilització de treball decent per a totes les persones.

Reiterem que és prioritari construir una societat que ofereixi treball digne a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per tenir una vida digna.

Ens comprometem a treballar amb les diferents organitzacions que promoguin el treball decent.

contactar