Comunicat de la Pastoral Obrera amb motiu del 8 de març.