Comunicat de la Pastoral Obrera amb motiu de la jornada mundial dels treballadors i treballadores