Comunicat amb motiu de la jornada mundial dels treballadors i treballadores